Thông tin liên hệ:

Shop em Thúy
Tổ 1, thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội
0975.85.4341 – 0965.85.4341
fb/shopemthuy
0868.368.550